Zatepľovanie domov

Zatepľovanie rodinných a bytových domov v Košiciach a okolí

Realizuje zatepľovanie rodinných a bytových domov. Najčastejšie sa jedná o izoláciu proti zemnej vlhkosti, zateplenie fasády a výmenu okien. Dôvodom prečo sa pustiť do zatepľovania je úspora energie na vykurovnie. Investícia do zateplenia sa vám vráti vo forme ušetrených nákladov na kúrenie. Okrem úspory nákladov vám však prinesie viac benefitov.

Zatepľovanie domov prináša niekoľko benefitov

Zatepľovanie domov alebo bytových domov je vlastne kompletná obnova fasády domu.

  • zateplenie spomalí starnutie domu a zatraktívni jeho vzhľad
  • ochráni pred zatekaním dažďovej vody
  • ponúka izoláciu aj v letných mesiacoch pred nadmerným prehrievaním interiéru
  • posúva rosný bod a tým zamedzuje vzniku plesní a chladných kútov

Zatepľovacie práce vykonávajú certifikovaní a odborne zaškolení technici a projektanti. Samotnému zatepleniu predchádza podrobná anlýza stavu. Zvolíme vhodný materiál tepelnej izolácie a určíme optimálnu hrúbku izolácie s ohľadom druh a umiestnenie stavby, riziko požiaru a pod. Vypracujeme podrobnú projektovú dokumentáciu.

Spolupracujeme aj s bytovými spoločenstvami pri celkovej obnove bytových domov aj pri čerpaní zvýhodnených úverov z ŠFRB.