Fasáda rodinného domu - Belža

Obnova fasády rodinného domu v Belži.