Fasáda rodinného domu, Belža

Obnova fasády rodinného domu v Belži.