Dodávka a výmena schodiskových okien - Šaca

Pri rekoštrukciách spolupracujeme aj s bytovými spoločnosťami a relaizujeme kompletné rekonštrukcie a obnovy bytových domov.

Pri tejto rekonštrukcii sme dodali a namontovali schodiskové okná v bytovom dome v Šaci.